JURIDISK MEDDELELSE

UDGIVER

Denne side tilhører:
Dyrenes Alliance
Esromgade 15
Opg. 1, 1. sal - 1114
2200 København N - Danmark
Email : info@dyrenesalliance.dk

Foreningens repræsentant er ​Jason Møller
Du har retten til at tilgå, ændre, slette og afvise behandlingen af personlig data og brugen af denne til marketing.
Informationen, som opbevares i vores database, er udelukkende til intern brug af Dyrenes Alliance.

Du kan udøve din ret ved at kontakte:
Dyrenes Alliance
Esromgade 15
Opg. 1, 1. sal - 1114
2200 København N - Danmark
Email : info@dyrenesalliance.dk

HOSTING

Denne side hostes udelukkende på datacentre i Europa (Irland og Tyskland) ved virksomheden Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Alle personlige oplysninger behandles som strengt fortrolige og har to niveauer af kryptering.
Virksomheden, iRaiser, stræber efter at sikre det højeste sikkerhedsniveau for alle dens løsninger.


Fortrydelsesret
Den almindelige fortrydelsesret på 14 dage gælder ved gaver til foreningen og køb af medlemskab. Det er omkostningsfrit for kunden at fortryde donationen eller købet, såfremt fortrydelsen sker inden 14 dage fra online tilmelding. Fortrydelse skal oplyses til Dyrenes Alliance pr. brev, pr. mail eller telefonisk.
Hvis du fortryder medlemskabet inden for de 14 dage, vil det lette vores ekspedition, hvis du samtidigt sender os oplysninger om dit pengeinstitut. Vi skal bruge følgende oplysninger:

Bankens navn
Registreringsnummer (4 cifre)
Kontonummer (10 cifre)

Opsigelse
Opsigelse af medlemskab skal oplyses til Dyrenes Alliance pr. brev, pr. mail eller telefonisk. Aftalen kan når som helst opsiges, men allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

Tilknytning
Alle nye medlemmer bliver automatisk tilknyttet den nærmeste lokalforening af Dyrenes Alliance. 

Persondatapolitik

Dyrenes Alliance er dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi ønsker at beskytte dit privatliv og respekterer dine ønsker om, hvordan du vil kommunikere med os. Når du deltager i vores kampagner, browser på vores hjemmeside eller møder os i andre sammenhænge, så tager vi udgangspunkt i denne privatlivspolitik. Den forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem til bedre at kunne hjælpe dyr i nød.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?

Vi indsamler forskellige informationer, som du aktivt stiller til rådighed for os. Det er fx navn, e-mail, adresse, personnummer (hvis du har oplyst det til os  i forbindelse med et økonomisk bidrag) og telefonnummer. Hvis du støtter os økonomisk, så gemmer vi også information relateret til din støtte, så den kan oprettes.

Hvis du deltager i en brugerundersøgelse, fx for at forbedre vores medlemsblad eller hjemmeside, gemmer vi resultatet af denne. Det samme gælder undersøgelser af dine interesser i forbindelse med vores arbejde, hvis du fx ønsker at få informationer om eller støtte et bestemt aspekt af vores arbejde.


Personoplysninger indhentet fra tredjepart

Vi kan supplere de oplysninger, vi indsamler fra dig, med oplysninger, som vi modtager fra tredjepart. Hvis vi modtager dit medlemsblad retur har vi fx mulighed for at undersøge om din adresse har ændret sig, så du kan modtage det korrekt. Dette kan også inkludere oplysninger, vi modtager fra tredjeparter, som leverer vores betalingsløsninger med henblik på at muliggøre betaling, når du støtter dyrene.

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vores formål:

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne yde en bedre service og for at opfylde vores formål om at hjælpe så mange dyr som muligt med de ressourcer, vi har til rådighed og altid at effektivisere vores arbejde.

For at håndtere din støtte og medlemskab og kunne give dig oplysninger omkring denne.

For at holde styr på dine køb fra vores shop, så du modtager de rette varer.

For at sende push-notifikationer og sms’er på dine mobile enheder.

For at kommunikere med dig om din deltagelse i vores kampagner og din støtte eller medlemskab af Dyrenes Alliance samt at give dig opdateringer, støttemuligheder, nyheder og informationer.
For at give dig mulighed for at være frivillig/aktiv for dyrene

For at opdatere dine kontaktoplysninger, herunder at supplere disse via datavask hos tredjepart.

For at bruge IP-adresse, enhedsidentifikatorer eller anden information, der er nødvendig for at blokere skadelig brug af Dyrenes Alliance, samt at holde dine data sikre baseret på logfiler.

Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis der er nødvendigt for os for at overholde en retlig forpligtelse eller en afgørelse fra en offentlig myndighed.

PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Ved at støtte vores kampagner antager vi en legitim interesse fra dig og fra os for at holde dig informeret om virkningen af dine handlinger, såsom at underskrive en underskriftsindsamling, og for at give dig mulighed for at blive mere involveret i og støtte Dyrenes Alliance.

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPLYSNINGER MED?
Samarbejdspartnere og tjenesteudbydere
Dyrenes Alliance vil som udgangspunkt aldrig sælge dine oplysninger eller give dem videre til andre firmaer eller organisationer. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis vi laver en fælles kampagne med andre organisationer fx om at samle underskrifter til at påvirke EU, og derfor samlet indleverer underskrifterne. I et sådant tilfælde vil det tydeligt fremgå.

Vi kan dog hyre virksomheder til at udføre en opgave for os. f.eks. at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder, men ikke begrænset til, datalagring), behandle kredit- og betalingskorttransaktioner, at yde kundeservice, samt forbedre data, udføre andre former for statistiske analyser.

Når et firma udfører en opgave for os, kan de få adgang til dine personlige data, men kun de data, som vi giver dem for at løse opgaven, og data må kun bruges i overensstemmelse med vores instruktioner.  

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Hvis vores serviceudbydere hoster, behandler eller gemmer oplysninger på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), kan dine oplysninger overføres hertil. Det kan behandles af medarbejdere, der arbejder for os eller for en af vores leverandører, der ligger uden for EØS. Sådant personale kan f.eks. være involveret i opfyldelsen af din ordre, behandlingen af dine betalingsoplysninger og udførelsen af vores supporttjenester. Vi træffer alle rimelige, nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere, og vi har klare arbejdsgange for at beskytte mod tab eller kompromittering

HVORDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi forstår, at du til tider kan have brug for yderligere oplysninger fra os om dine personoplysninger, og hvordan de behandles, eller at du måske ønsker at opdatere eller rette de personoplysninger, du har givet os.

Du har bl.a. ret til at få oplyst om vi behandler persondata om dig, og hvilke informationer vi har i vores system. Du har mulighed for at få rettet forkerte oplysninger eller få dem slettet. Du kan tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse, hvis du mener, at vi behandler din data på en anden måde end vi har aftalt.

Endelig har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden Datatilsynet.

Hvis du ønsker at gøre nogen af disse rettigheder gældende, så kontakt os venligst via nedenstående kontaktoplysninger. Vi vil bestræbe os på at svare dig inden 30 dage. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi give dig besked om årsagen til forsinkelsen, og hvornår du kan forvente et svar

ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne politik opdateres løbende. Hvis der foretages betydelige ændringer, vil du modtage en notifikation eller få meddelt dem på denne side.

KONTAKT

Du kan kontakte os via info@dyrenesalliance.dk.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet ovenfor.

Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, dog variere.

Typisk gælder følgende slette-frister:

Brugerdata   

Brugerdata er oplysninger om, hvordan du bruger og navigerer på Dyrenes Alliances hjemmesider og apps gemmes og behandles i Google Analytics i 26 måneder

Hvis du har været inaktiv i en periode på 4 år (ingen køb og ingen interaktion med Dyrenes Alliances kampagner), vil vi henvende os til dig og spørge dig, om du fortsat ønsker at stå opført i vores system. Hvis du vælger ikke at fortsætte med dette, så sletter vi dig.

Brugerundersøgelser             

Brugerundersøgelser inkluderer oplysninger om dine svar til spørgsmål i forskellige undersøgelser 2 år

Kundeservice data                 

Kundeservice data er oplysninger, som du giver, når du er i kontakt med Dyrenes Alliance og stemmeoptagelser. 3 år (henvendelser og tekstdialoger) 3 måneder (stemmeoptagelser)

Ved køb og økonomiske transaktioner gemmer vi oplysningerne i 10 år.